Tajemnice różańca


Część pierwsza – tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część druga – tajemnice światła
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia – tajemnice bolesne
1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Część czwarta – tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
2. Wniebowstąpienie Chrystusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Jak odmawiać różaniec

Różaniec

1. Znak krzyża i Wierzę w Boga…
2. Ojcze nasz…
3. 3 x Zdrowaś Maryjo…
4. Chwała Ojcu…, pierwsza tajemnica i Ojcze nasz…
5. 10 x Zdrowaś Maryjo…
6. Chwała Ojcu…, druga tajemnica i Ojcze nasz…
W podobny sposób odmawiane są kolejne tajemnice

Matka Boża

Dodaj komentarz