Sekcje parafialnego zespołu ŚDM

 

W każdej parafii przygotowującej się do Światowego Dnia Młodzieży powinien zostać powołany Parafialny Zespół ŚDM, w skład którego będą wchodziły sekcje:

 

Duszpasterska

zadaniem tej sekcji jest przygotowanie duchowe młodzieży, rodzin przyjmujących gości i całej parafii do Tygodnia Misyjnego, który odbędzie się w lipcu 2016 r. W dalszej perspektywie przygotowanie Liturgii Mszy św. i nabożeństw sprawowanych w parafii z udziałem gości.
Zadaniem osób w tej sekcji jest pomoc w przygotowaniu spotkań formacyjnych i ich poprowadzenie na podstawie dostarczonych do parafii przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży materiałów Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży pt. „Cz@t ze słowem”. Spotkania z młodzieżą powinny odbywać się w każdej parafii raz w miesiącu.
Kolejnym zadaniem jest przygotowanie i poprowadzenie trzy lub cztery razy w roku spotkań z rodzinami, które gościć będą młodzież w swoich domach.
W dalszej perspektywie przygotowanie materiałów pomocnych podczas Liturgii Mszy św. i na nabożeństwach: śpiewów, rozważań, komentarzy liturgicznych, modlitw powszechnych w różnych językach.

 

Językowa

celem tej sekcji jest poszukanie osób znających różne języki: głównie angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, portugalski i hiszpański. Osoby posługujące się językami będą kontaktowały się z przyjeżdżającymi grupami już na kilka miesięcy wcześniej i będą tłumaczami podczas pobytu gości.

Parafie zachęcane są do organizowania kursów językowych np. dla parafialnych wolontariuszy i rodzin, które będą przyjmowały gości.

Zadaniem katechetów w tej sekcji jest zachęcenie młodzieży w szkołach do tej formy wolontariatu wobec zaproszonych młodych z całego świata oraz skierowanie zaproszenia do nauczycieli języków obcych do współpracy w przygotowaniu i podczas przebiegu Tygodnia Misyjnego.

 

Zakwaterowania

celem tej sekcji jest zachęcenie rodzin do przyjęcia gości na Tydzień Misyjny do swoich domów oraz stworzenie bazy noclegowej. Każda rodzina określa liczbę osób, które mogą do siebie przyjąć. Zalecane jest, aby to były przynajmniej dwie osoby w rodzinie.

Zadaniem osób a szczególnie katechetów w tej sekcji jest zachęcanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aby ich rodziny otworzyły swoje domy dla młodych z całego świata. Można to uczynić np. podczas lekcji religii na temat ŚDM, przez świadectwa tych, którzy do tej pory przyjęli młodzież np. podczas spotkania TAIZE oraz przez kontakt osobisty z rodzicami uczniów.
Inną formą zachęcania rodzin mogą być ogłoszenia parafialne i świadectwa osób, które gościły młodzież podczas niedzielnych Mszy św., czy zorganizowanie NIEDZIELI ŚDM w parafii.

 

Wyżywienia

celem tej sekcji jest przygotowanie posiłków dla gości podczas Tygodnia Misyjnego. Posiłki organizowane będą w następujący sposób: śniadanie – przygotowują rodziny, obiad – organizuje parafia, kolacja – przygotowuje parafia lub rodziny (w zależności od programu pobytu). Zadaniem tej sekcji jest zebranie osób, które posiłki ugotują, albo zorganizują na poszczególne dni catering.

Zadaniem osób w tej sekcji jest zaangażowanie się w przygotowanie posiłków na terenie parafii. Dobrym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy ze stołówkami szkolnymi lub firmami cateringowymi. Osoby zaangażowane w tej sekcji i będące miały kontakt z żywnością powinni posiadać ważne badania sanepidowskie.

 

Kultury i turystyki

celem tej sekcji jest przygotowanie programu kulturalno – turystycznego dla gości danej parafii: wybranie miejsc, które warto pokazać, przygotowanie imprez lokalnych: koncerty, inscenizacje, warsztaty, wydarzenia sportowe.

Zadaniem osób w tej sekcji jest pomoc w przygotowaniu takiego programu np. katecheci w ramach szkolnych Kół Zainteresowań czy pracy z uczniami w ramach tzw. KN oraz podczas comiesięcznych spotkań formacyjnych z młodzieżą lub rodzinami goszczącymi młodzież.

 

Medyczna

celem jest nawiązanie współpracy z miejscową przychodnią lub ośrodkiem zdrowia, zachęcenie lekarzy i pielęgniarek do opieki nad gośćmi podczas Tygodnia Misyjnego.

W czasie Tygodnia Misyjnego w każdej Parafii powinien być czynny punkt medyczny, w którym będzie można pomóc potrzebującym pomocy lekarskiej.

 

Współpracy z samorządami

celem tej sekcji jest nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi w celu przygotowania bazy noclegowej (ewentualnego wykorzystania internatów, szkół gdyby za mało było chętnych rodzin na przyjęcie młodzieży do swoich domów), udostępniania infrastruktury sportowej: boiska, baseny. Zorganizowanie przewozu młodzieży podczas Tygodnia Misyjnego, współpraca w przygotowaniu programu pobytu z miejscowymi instytucjami.

Ważne jest, aby w przygotowaniach pamiętać, że w Tygodniu Misyjnym uczestniczy nie tylko młodzież z zagranicy goszczona przez parafie, ale również młodzież naszych parafii, szczególnie ta zaangażowana w różne przedsięwzięcia przygotowujące Tydzień Misyjny.

 

zródło: śdm2016.waw.pl