Rada LSO

We wspólnocie funkcjonuje Rada Liturgicznej Służby Ołtarza wspomagająca ks. Opiekuna w bieżącym funkcjonowaniu wspólnoty. Członkowie Rady są także animatorami kandydatów i ministrantów. Spotkania odbywają się najczęściej dwa razy w miesiącu. Zadaniem Rady jest przede wszystkim dbanie o sprawy organizacyjne, formacyjne i integracyjne wspólnoty. Rada ustala, zmienia, interpretuje i weryfikuje Regulamin Służby Liturgicznej. Podejmuje decyzje o zawieszeniach i przyjmowaniu nowych osób do wspólnoty oraz decyduje o wydaleniu członków ze Służby Liturgicznej. Rozważa kwestie dotyczące posługi, podejmuje decyzje i przygotowuje wszystkie aktywności dotyczące Służby Liturgicznej, a także reprezentuje wspólnotę na spotkaniach organizowanych przez parafię.

Rada prowadzi stronę internetową www.ministranci.waw.pl, na której znajdują się informacje, zdjęcia, aktualności i materiały związane z pracą i posługą Służby Liturgicznej w parafii. Każdego dnia ministranci i lektorzy mogą zajrzeć na stronę i przypomnieć sobie o wyznaczonych dyżurach i zebraniach oraz obejrzeć zdjęcia z ostatnich wydarzeń.

Służba liturgiczna wydaje własną gazetkę pt. Kurier Bogurodzicy redagowaną przez członków Rady LSO. Od kwietnia 2009 roku wydanych zostało 14 numerów. W każdym z nich można przeczytać o aktualnych wydarzeniach parafialnych i działalności Służby Liturgicznej. W gazetce znajdują się wywiady z pracownikami parafii. Swoją działalność mogą tu także przedstawić różne wspólnoty. Stałym elementem każdego numeru jest dział liturgiczny prowadzony przez ceremoniarzy. Misją Kuriera Bogurodzicy jest nie tylko informowanie parafian o aktualnych wydarzeniach, ale także reagowanie na pojawiające się problemy i wskazywanie właściwej drogi życia chrześcijańskiego.

Jednym z ostatnich zadań Rady było utworzenie Instrukcji Rady Liturgicznej Służby Ołtarza w sprawie wykonywania czynności liturgicznych w parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, która w nawiązaniu do dokumentów kościelnych pozwoli ujednolicić posługę Służby Liturgicznej w parafii. Instrukcja zostanie podzielona na rozdziały, z których główne to: przygotowanie do liturgii, obrzędy Mszy świętej i nabożeństw, czynności po zakończeniu liturgii, funkcje liturgiczne, czynności niezwiązane z posługą liturgiczną, gesty i postawy ciała oraz ergonomia liturgii.

Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania wszystkich animatorów zaangażowanych w formację kandydatów i ministrantów. Omawiane są wtedy aktualne sprawy i problemy. Animatorzy wraz z członkami Rady ustalają program nauczania oraz przygotowują harmonogram zbiórek. Uczestniczą także w przygotowaniach do wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz akcji organizowanych przez Służbę Liturgiczną.

Dodaj komentarz