Modlitwa Wielkanoc

Modlitwa przed Mszą św.

Panie Jezu, który swoim zmartwychwstaniem zwyciężyłeś wszelkie zło, spraw prosimy, abyśmy godnie służąc Tobie nieśli bliźnim naszym radość Twojego Zwycięstwa.
K: Chrystus Pan zmartwychwstał, Alleluja.
M: Prawdziwie z grobu powstał, Alleluja.

Modlitwa po Mszy św.

Panie Jezu, Ty przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne i zawarłeś z nami Nowe Przymierze, spraw prosimy, abyśmy jako twoi słudzy codziennie umierając dla grzechu, żyli tylko dla Ciebie.
K: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Alleluja.
M: Bo lud swój nawiedził i wyzwolił, Alleluja.

Wstecz