Modlitwa Triduum Paschalne

Modlitwa przed Mszą św.

Zbliżając się do Twego ołtarza w te dni najświętsze ze wszystkich, prosimy Cię Panie, spraw, abyśmy z pokorą i w skupieniu przeżywali tajemnice Twojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
K: Wielbimy Krzyż Twój panie, wysławiamy Twoje Święte Zmartwychwstanie.
M: Bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.

Modlitwa po Mszy św.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy uczestniczyć w Tych Świętych Misteriach Paschalnych, spraw prosimy, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć, jak wielka jest Twoja miłość do nas grzesznych ludzi.
K: Wielbi dusza moja Pana.
M: Bo wielkie rzeczy nam uczynił.

Wstecz