Modlitwa Adwent

Modlitwa przed Mszą św.

Panie, nasz Boże, niech ta święta posługa pobudzi nasze serca do przygotowania dróg Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości serca.
K: Oto Pan Bóg przyjdzie.
M: Z rzeszą Świętych k’nam przybędzie.

Modlitwa po Mszy św.

Panie Jezu, który nam, tak bardzo niegodnym, pozwoliłeś być blisko Ciebie, spraw prosimy, abyśmy w codziennym życiu umieli iść Twoimi śladami, świadcząc dobro innym.
K: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
M: Hosanna na wysokości.

Wstecz