Ministranci

Ministranci podzieleni są na grupy. Ich spotkania odbywają się raz w tygodniu, a prowadzone są przez lektorów będących animatorami. Ministrant nie tylko dogłębnie poznaje przebieg mszy świętej, ale także rok liturgiczny, Pismo Święte, historię Kościoła, liturgię sakramentów. Poznaje znaczenie znaków w zgromadzeniu liturgicznym i role poszczególnych uczestników celebracji. Uczy się, jak przygotować się do nabożeństwa i Eucharystii. Na zbiórkach odbywają się zajęcia praktyczne z użyciem między innymi kadzielnicy, świec czy krzyża. Chłopcy poznają życiorysy świętych, zwłaszcza patronów Służby Liturgicznej. Podobnie jak w przypadku kandydatów, na każdej zbiórce jest wspólna modlitwa, zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz omówienie bieżących spraw. Ministranci przygotowują nabożeństwa majowe, czerwcowe i różańcowe, a także Drogę Krzyżową i uczestniczą w nich. Strojem liturgicznym ministranta jest komża oraz pelerynka w kolorze liturgicznym danego okresu, święta czy uroczystości.

 

Strój ministranta
(komża i pelerynka)

Komża z pelerynką

Zasady ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Hymn ministrantów

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.