Egzamin

Większość odpowiedzi na poniższe pytania znajduje się również na naszej stronie

PYTANIA DO EGZAMINU

1. Wymień dwie uroczystości nakazane związane z Matką Bożą.
http://brewiarz.pl/czytelnia/rok.php3#nakazane

2. Które z dnii świątecznych nakazanych są ruchome a które są stałe?
http://brewiarz.pl/czytelnia/rok.php3#nakazane

3. Ile niedziel zawiera adwent?
http://brewiarz.pl/czytelnia/adwent.php3

4. Wymień wszystkie uroczystości nakazane i powiedz kiedy są.
http://brewiarz.pl/czytelnia/rok.php3#nakazane

5. W których okresach używa się koloru fioletowego i co symbolizuje?
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,kolory-szat

6. Kiedy rozpoczyna się i kończy adwent?
http://brewiarz.pl/czytelnia/adwent.php3

7. Wymień różnicę między świętem, a uroczystością.
http://brewiarz.pl/czytelnia/rok.php3#ranga

8. Co to jest niedziela Gaudete i czym się charakteryzuje?
http://www.oltarz.pl/index.php?action=show&id=745

9. Ile niedziel ma Okres Zwykły?
http://brewiarz.pl/czytelnia/rok.php3#zw

10. Kiedy się zaczyna i kończy Okres Zwykły?
http://brewiarz.pl/czytelnia/rok.php3#zw

11. Jakie święto obchodzimy w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia(26.12)?
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-26.php3

12. Wymień w odpowiedniej kolejności okresy roku liturgicznego z odpowiednimi kolorami szat liturgicznych.
http://brewiarz.pl/czytelnia/rok.php3

13. Co oznacza kadzidło?
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,elementy-naturalne

14. Co to jest roratka?
http://www.oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=76

15. Wymień dwa zwyczaje związane z Okresem Bożego Narodzenia?
http://brewiarz.pl/czytelnia/bn.php3

16. Kiedy zaczyna się i kończy Okres Bożego Narodzenia?
http://brewiarz.pl/czytelnia/rok.php3#bn

17. Wymień dwa miesiące w których odbywają się Nabożeństwa Maryjne.
http://brewiarz.pl/czytelnia/maj.php3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nabo%C5%BCe%C5%84stwo_r%C3%B3%C5%BCa%C5%84cowe

18. Co to jest i do czego służy monstrancja?
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,przedmioty-liturgiczne#15

19. Wymień 3 święta lub uroczystości w okresie Bożego Narodzenia.
http://brewiarz.pl/czytelnia/liturgia.php3

20. Jakiego koloru używa się w okresie zwykłym i co symbolizuje?
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,kolory-szat

21. Opisz przygotowanie do nabożeństwa różańcowego w niedzielę.
notatki ze zbiórek

22. W jakim momencie i ile razy okadza się Najświętszy Sakrament w czasie nabożeństwa?
notatki ze zbiórek

23. Czy w czasie adwentu występuje Gloria (jeśli tak to kiedy)?
http://liturgia.ovh.org/czesci_mszy_swietej.php

24. Opisz przebieg nabożeństwa różańcowego.
notatki ze zbiórek

25. Ważniejsza jest uroczystość, święto czy wspomnienie?
http://ksluco.blog.onet.pl/Wspomnienie-swieto-uroczystosc,2,ID309900190,n

26. Co to jest trybularz i do czego służy?
http://www.zabytki.pl/sources/slownik/slownik-k.html

27. Co to jest łódka i do czego służy?
http://www.zabytki.pl/sources/slownik/slownik-l2.html

28. Kiedy używa się gongu i dzwonków podczas nabożeństwa?
notatki ze zbiórek

29. Wymień części różańca świętego
http://www.bogurodzica.republika.pl

30. Wymień tajemnice radosne/bolesne/chwalebne/światła.
http://www.bogurodzica.republika.pl

31. Wymień główne części Liturgii Mszy świętej.
http://liturgia.ovh.org/czesci_mszy_swietej.php

32. Ile razy w ciągu Mszy świętej wykonujemy znak krzyża?
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,postawy-i-gesty#a14

33. Wymień przynajmniej 2 formy aktu pokuty.
http://www.parafia.piastow.pl/modules/wiwimod/index.php?page=4+formy+aktu+pokuty
http://liturgia.ovh.org/czesci_mszy_swietej.php

34. Wymień nabożeństwa w trakcie roku liturgicznego.
http://www.materdolorosa.wdesk.pl/porzadek-nabozenstw/nabozenstwa-zwiazane-z-poszczegolnymi-okresami-roku-liturgicznego/

35. Kiedy w czasie Liturgii wykonujemy skłon ciała?
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,postawy-i-gesty

36. Co to jest gloria i kiedy nie może być odmawiana?
http://liturgia.ovh.org/czesci_mszy_swietej.php

37. Wymień elementy Obrzędów Wstępnych.
http://liturgia.ovh.org/czesci_mszy_swietej.php

38. Co to jest aspersja?
http://liturgia.ovh.org/czesci_mszy_swietej.php

39. Przedstaw ogólną budowę modlitwy różańcowej.
http://ksiazkikatolickie.net/wp-content/uploads/2010/09/rozaniec_instrukcja.jpg
http://www.nadzieja-glejak.pun.pl/viewtopic.php?id=291

40. Czym jest msza św.?
http://angelus.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2623&Itemid=683

41. W jakie dni śpiewany jest hymn Gloria?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gloria_in_excelsis_Deo#Liturgia_katolicka

42. Co to jest psalm responsoryjny?
http://wbs.lcs.net.pl/pliki/Wisniewski4.pdf

43. Proszę wymienić 4 elementy modlitwy eucharystycznej.
http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=201#id=222

44. Czy pierwsze czytanie jest zawsze ze ST? Jeśli nie, podaj przykład.
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/liturgiaslowa.php

45. W jakie dni odmawiane jest Credo?
http://www.ordo.pallotyni.pl/index.php/zrozumie-liturgi/eucharystia/50-credo-wyznanie-wiary

46. Co symbolizuje wlanie wody do wina?
http://www.ministranci.wolomin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=122

47. Co to jest epikleza?
http://www.ministranci.pl/nr/slownik/epikleza.html

48. Co to jest niedziela Letare i czym się charakteryzuje?
http://www.liturgia.pl/node/5994

49. Kiedy zaczyna się i kończy Wielki Post?
http://www.megapedia.pl/wielki-post.html

50. Omów dokładnie jedną z części mszy św. powszedniej/niedzielnej/uroczystej:
-obrzędy wstępne
-liturgia słowa
-liturgia eucharystyczna
-obrzędy zakończenia
http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=201#id=222

51. Przedstaw i omów postawy liturgiczne (stojąca, klęcząca, siedząca, ukłon, padanie na twarz).
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,postawy-i-gesty

52. Przedstaw i omów gesty liturgiczne (znak krzyża, bicie się w piersi, rozłożenie, złożenie i nałożenie rąk, obmywanie rąk).
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,postawy-i-gesty

53. Z jakich części składa się Pismo Św.?
http://biblia.klp.pl/a-7245.html

54. Ile ksiąg zawiera Stary, a ile Nowy Testament?
http://biblia.klp.pl/a-7245.html

55. Jakie rodzaje ksiąg zauważamy w Biblii?
http://biblia.klp.pl/a-7245.html

56. Wymień kolory szat liturgicznych ,ich symbolikę oraz okresy, w których się ich używa
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/symbolika15.html

57. Kiedy używamy różowego koloru, podaj nazwy tych dni?
http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/03/kolor-rozowy-w-liturgii.html

58. Ministrant – kto to, skąd się wzięła nazwa tej funkcji?
http://liturgia.wiara.pl/doc/494509.Kim-jest-ministrant

59. Wymień stacje Drogi Krzyżowej
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/rozwazania.php

60. Wymień różne rodzaje Mszy świętych.
http://ministrant.krzyz.org/rodzaje.htm

61. Czym się zaczyna Msza święta?
http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=201#id=222
http://www.przeclawnnmp.szczecin.opoka.org.pl/eucharyst.htm – Znak 1:

62. Ile czytań mamy w niedzielę i uroczystości, a ile w dzień powszedni?
http://brewiarz.katolik.pl/ii_12/0302p/czyt.php3 -dzień powszedni (np.)
http://brewiarz.katolik.pl/ii_12/0502/czyt.php3 -niedziela (np.)

63. Czym rozpoczyna się liturgia eucharystyczna?
http://liturgia.ovh.org/czesci_mszy_swietej.php

64. Co to jest lavabo?
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,przedmioty-liturgiczne#lawaterz

65. Co to jest puryfikaterz?
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,przedmioty-liturgiczne#lawaterz

66. Co to jest transsubstancjacja?
http://adoratio.pl/teologia/2026-transsubstancjacja

67. Opowiedz dlaczego od V niedzieli Wielkiego Postu zasłania się krzyże?
http://liturgia.wiara.pl/doc/419240.Zaslanianie-krzyzy

68. Co symbolizuje liczba 40 w Piśmie Świętym i gdzie występuje?
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/40dnipopiol.html

69. Co to są Gorzkie Żale (kiedy i gdzie powstały)?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gorzkie_%C5%BCale

70. Jak nazywa się modlitwa kończąca obrzędy wstępne?
http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=201#id=222

71. Kiedy czytana jest Męka Pańska?
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/wielpt.php
http://liturgia.wiara.pl/doc/418548.Niedziela-Palmowa-w-liturgii

72. Jak nazywa się szata, której ksiądz używa podczas nabożeństwa?
http://lso.bratalbert.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109:szaty-liturgiczne-kapana-i-diakona&catid=41:sowniczek&Itemid=104#kapa

73. Kiedy zaczyna się prefacja?
http://liturgia.wiara.pl/doc/420145.Liturgia-piekno-i-zakorzenienie/36

74. Kiedy możemy przystąpić do rozkładania kielicha?
http://ministranci-jacek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=128:rozkadanie-kielicha&catid=42:liturgia&Itemid=66

75. Co następuje po podniesieniu?
http://www.chrystuskrolkack.pl/c10i412p2010-10/pokarm-duszy-kacik-liturgiczny-aklamacja-anamnetyczna-2010-10.html

76. W co ubrany jest lektor podczas mszy?
http://www.par-br-alberta.przemysl.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=135

77. Wymień elementy bielizny kielichowej.
http://www.ministranci.wolomin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=122

78. Co to jest cyborium, kustodia?
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,przedmioty-liturgiczne#kustodia

79. Wymień 3 praktyki wielkiego postu.
http://www.diecezja.sosnowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1155&Itemid=185

80. Jak nazywają się najważniejsze dwie księgi liturgiczne używane podczas Mszy św.?
http://www.swtrojca.yoyo.pl/ksiegi.htm

81. Jaki jest Twój patron(co o nim wiesz) i kiedy jest jego święto?
http://brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/index.php3

82. Wymień 5 polskich świętych.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polscy_święci_i_błogosławieni

83. Co to jest rubrycela, gdzie się znajduje, do czego służy?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rubrycela

84. Co symbolizuje i kiedy ma miejsce w liturgii znak pokoju.
http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=58

85. Jak nazywa się modlitwa, która kończy Liturgię Eucharystyczna?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa_po_Komunii

86. Odpowiedz: “Tajemnica wiary”.
http://liturgia.wiara.pl/doc/420145.Liturgia-piekno-i-zakorzenienie/48

87. Kiedy w liturgii mszy św. wykonujemy przyklęknięcie?
http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=58

88. Wymiń 3 uroczystości które odbywają się w okresie zwykłym.
http://brewiarz.pl/czytelnia/rok.php3

89. Kiedy w liturgii mszy św. zachowujemy postawę siedzącą?
http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=58

90. Wymiń 3 elementy Obrzędów Komunii Świętej.
http://www.ministranci.pl/nr/slownik/obrzedy_komunii_swietej.html

91. Wymień 3 szaty liturgiczne jakich kapłan używa w czasie mszy św. i podaj ich symbolikę.
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/liturgia,szaty-liturgiczne

92. Ile jest tomów i co zawierają lekcjonarze?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lekcjonarz

93. Co zawiera mszał? Wymień przynajmniej 4 elementy.
http://www.bielawa.archidiecezja.wroc.pl/lso_bielawa/abc_ministranta/mszal.htm

94. Opisz przebieg Gorzkich Żali.
http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=191&doc=136

95. Co symbolizuje popiół i kiedy jest używany?
http://liturgia.wiara.pl/doc/746429.Posypmy-glowy-popiolem

96. Podaj stacje Drogi Krzyżowej, w których oprócz Jezusa przedstawione są postacie świętych.
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/rozwazania.php

97. Wymień 3 polskich błogosławionych.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polscy_święci_i_błogosławieni

98. Wymień 3 patronów ministrantów.
http://www.gosprzydowa.pl/lso/patron.html