AktualnościRanking

Ranking ministrantów wrzesień 2015

 

RANKING WRZESIEŃ 2015

 

Jakub Karp  25

Tomasz Nejman 10

Cezary Molenda 0

Bartłomiej Odachowski -5

Maciej Odachowski -5

Piotr Sawicki -10

Dominik Dygas -20

Marek Janiczak -20

Bartłomiej Marciniuk -20

Piotr Marciniuk -20

Krzysztof Turant -20

Bartosz Moczarski -35

Franciszek Czuba -35

Kamil Kowalczyk -35

Maciej Jastrzębski -35

Wojciech Czuba -50

Maciej Król -50

Karol Zbrojkiewicz -50

Jarosław Bokiniec -65

Paweł Zawadzki -65

Piotr Zawadzki -65

 

Piotr Świderski -80

 

 

Wyciąg z regulaminu LSO:

 

15. Każdego obowiązują 2 ustalone dyżury w tygodniu (jeden w dzień powszedni i drugi w niedzielę) + ewentualne dyżury na nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego.

 

17. Za obecność i nieobecność* na dyżurach przyznawane są punkty:
a. Niedziela: obecność na dyżurze:+5, obecność poza dyżurem: 0, nieobecność*: -10
b. Dzień powszedni: obecność na dyżurze:+5, obecność poza dyżurem: +10, nieobecność* na dyżurze: -10
c. Nabożeństwa: Dyżur: +5, poza dyżurem: + 3, nieobecność*: 0

 

20. Po każdym miesiącu będzie ogłaszany ranking punktowy LSO. Ranking jest podstawą do przyznawania nagród oraz do wyznaczenia zawieszeń, w sytuacji, gdy ktoś znajdzie się poniżej wymaganego limitu punktowego.

 

22. Po ogłoszeniu rankingu, osoby zajmujące w nim pierwsze trzy miejsca mają prawo do nagród o wartości ustalonej przez Radę LSO i ks. Opiekuna.