Kanon Rzymski – dla kapłanów

Prośba o odświeżenie sobie tekstu modlitwy:

GC – Główny Celebrans (x Proboszcz)

1K – x. Jacek

2K – x. Paweł – fragment z formularza mszy Wieczerzy Pańskiej str 129

3K – x. Mariusz

4K – x. Piotr

WK – wszyscy

Link do wyciągu z Mszału Rzymskiego z 1 Modlitwą Eucharystyczną

Link do całego Mszału