Święcenia prezbiteratu Mateusza i Macieja

W sobotę, 28. maja święcenia prezbiteratu przyjęło dwóch diakonów pochodzących z naszej parafii – ks. Mateusz Milczarek oraz o. Maciej Karpiński  OSPPE.

mat

W Warszawie wraz z ks. Mateuszem święcenia prezbiteratu z rąk kardynała Kazimierza Nycza przyjęło 16 diakonów Archidiecezji Warszawskiej. W tym samym czasie na Jasnej Górze święceń  7 diakonom paulińskim, w tym o. Maciejowi Karpińskiemu, udzielił metropolita częstochowski, abp Wacław Depo.  

mac

 

Parafialna msza prymicyjna ks. Mateusza odbędzie się w 29. maja o godzinie 13:00, natomiast o. Macieja 12. czerwca o 13:00. Na prymicyjnej mszy św. będzie możliwość przyjęcia indywidualnego błogosławieństwa neoprezbitera oraz otrzymania odpustu zupełnego.

Serdecznie gratulujemy i zapewniamy o ciągłej modlitwie, zarówno w intencji ks. Mateusza, o. Macieja, jak i seminarzystów z naszej parafii, którzy wciąż kształcą się w Warszawie (Jan i Szymon), Łodzi (Adam), RPA (Stefan) oraz Stanach Zjednoczonych (Adam).

W ramach życzeń dla naszych neoprezbiterów przytaczamy słowa papieża Benedykta XVI, który tak pisze o posłudze kapłańskiej:

Konieczne jest, by kapłani mieli świadomość, że cała ich posługa nigdy nie powinna wynosić na pierwszy plan ich samych lub ich opinie, ale Chrystusa. Każda próba stawiania siebie w centrum celebracji liturgicznej sprzeciwia się tożsamości kapłańskiej. Kapłan przede wszystkim jest sługą i winien ciągle starać się być znakiem, który jako posłuszne narzędzie w rękach Chrystusa, odsyła do Niego. Wyraża się to szczególnie w pokorze, z jaką kapłan przewodzi liturgii, w posłuszeństwie wobec obrzędu, służąc mu sercem i umysłem, unikając wszystkiego, co może sprawiać wrażenie niestosownego stawiania siebie na pierwszym miejscu. Polecam zatem duchownym, by zawsze pogłębiali świadomość własnej posługi eucharystycznej jako pokornej służby wobec Chrystusa i Jego Kościoła. Kapłaństwo, jak mawiał św. Augustyn, jest amoris officium – urzędem dobrego pasterza, który ofiaruje swoje życie za owce.- papież Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, 2007

 

mac1

 

mat1

 

 

fot. archidiecezja.warszawa.pl, jasnagora.com